Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze

Skład Rady

 

 

Przewodnicząca :  Monika Szajner-Rola (e-mail: szrmonika@gmail.com)

Zastępca : Agnieszka Schmidt (e-mail: agnieszka.biel@gmail.com)

Sekretarz :  Aneta Muraszko

Skarbnik :  Magdalena Kmiecik