Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze

Książki do biblioteki szkolnej

Rada Rodziców od jakiegoś czasu prowadzi akcje mającą na celu wzbogacenie stanu posiadania naszej biblioteki szkolnej. Ideą jest, aby to nasze dzieci zgłaszały propozycje jakie książki byłyby przez nie mile widziane w zbiorach biblioteki. Takie propozycje prosimy wysyłac do nas na maila. W miarę możliwości będziemy się starali takie pozycje pozyskaż z róznych źródeł.

 

 

Informujemy, że udało nam się zakupić kilkanaście najbardziej pożądanych książek.

Uzupełniły one zbiory biblioteki szkolnej.