Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze

Kontakt

 

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze

 

Agnieszka Schmidt-Nowicka (e-mail: agnieszka.biel@gmail.com)

Monika Szajner-Rola (e-mail: szrmonika@gmail.com)